Investigation / Lopend onderzoek
Due to recent cyber attacks this website is temporally unavailable.
The webmaster is informed and has been taking actions to avoid further unauthorized actions via this website.Vanwege recentelijke cyber aanvallen is gebleken dat deze website is gecompromiteerd. Derhalve is deze website tijdelijk afgesloten.
De webmaster is geinformeerd en heeft acties genomen om verder misbruik te voorkomen.Webmaster Teurlings.biz